Bilservice

Vad är en bilservice?

En bil har flera olika komponenter som ständigt utsätts för slitage. Tillslut är någon komponent slutkörd och då behöver den delen service. Under en bilservice kontrolleras alla komponenter som utsätts för mycket slitage. Arbetet som görs varierar beroende på bilmodell, antal körda mil och bilens ålder. Bilverkstaden ska följa biltillverkarens rekommendationer och utföra servicen utifrån tillverkarens protokoll för att det ska bli så bra som möjligt. Service ska genomföras enligt tillverkarens rekommenderade serviceintervall, det är viktigt för säkerheten att genomföra service på din bil. Det kan även förebygga dyra reparationer.

När ska bilen servas?

När bilen behöver servas beror på hur gammal bilen är, hur långt den kört och vilket bilmärke/bilmodell det är. I nyare bilar brukar det stå på instrumentpanelen ifall bilen behöver service, annars hittar du de rekommenderande serviceintervallen i bilens servicehandbok. Om du ofta kör korta sträckor bör bilen servas varje år eftersom motoroljans funktion försämras med tiden. Oljan bör också bytas minst en gång per år om du kör många korta sträckor.

Olika typer av service

  • Lampor – denna service inkluderar kontroll av alla bilens yttre lampor.
  • Bromsar – inspektion på bromsarnas komponenter som till exempel bromsbelägg, bromsrör och bromsvätska. Delarna som inte är i bra skick byts ut.
  • Motor – komponenter i motorn som till exempel bakaxel, kylare, slangar, koppling, tändstift, avgassystem, m.m. kontrolleras och testas noga.
  • Elektronik – viktig elektronik i bilen kollas, som till exempel batterier, generatorer och startmotor. Sladdar och ledningar kontrolleras också.
  • Instrument – varvräknare, hastighetsmätare, kilometermätare m.m. testas så att de fungerar som de ska.
  • Oljebyte – oljans uppgift är att smörja motors olika komponenter, avleda värme och minska slitaget. Oljan försämras med tiden och bör bytas vid regelbundna intervaller. Oljefiltret bör också bytas ibland eftersom avlagringar fastnar där.
  • Byte av luftfilter – luftfiltret ser till att luften som går in i motorn är ren. Med ett dåligt luftfilter kan partiklar komma in i motorn och det kan försämra bränsleförbrukningen och minska motorns livslängd. Luftfiltret ska bytas ut vid regelbundna intervall.
  • Byte av kupéfilter – kupéfiltret filtrerar luften som kommer in i kupén, det gör att luften blir ren och fräsch.
  • Tändstiftsbyte – tändstiftens uppgift är att tända bränsle-luftblandningen i motorn. Den är avgörande för att bilens bränsleförbrukning.
  • Kamremsbyte – kamremmen ska bytas ut vid specifika intervall som biltillverkaren rekommenderar. Om kamremmen går av kan motorn haverera och därför är det viktigt att byta kamremmen ibland. Alla bilar har dock ingen kamrem.

Andreassons Bil har sin verksamhet i Bohuslän. Om du söker en bilservice i Göteborg rekommenderar vi Lasingoo.